Ibn bacoks kini beralih ke Radio

Oktober 17, 2017 Tinggalkan komen

IBN Bacoks kini hanya bersiaran di Radio Dakwahnya dekat http://www.ibnbacoks.radiostream123.com insya Allah setiap hari.

Segala info hanya dimuatkan dalam radio Onlinenya bermula jam 7.00 am hingga 1.00 pm (sesi siang) manakala sebelah malamnya bermula 8.00 pm hingga 11.00 pm.

Sokongan anda amat kami hargai.

Kategori:Uncategorized

Hadis : Wajib ikut Hukum Allah swt

Oktober 11, 2017 Tinggalkan komen

​DARIPADA Abu Hurairah r.a.katanya: “Ketika ayat ini turun pada Rasulullah s.a.w. yaitu-yang artinya: Bagi Allah adalah apa-apa yang ada di dalam langit dan apa yang ada di bumi.

 Jikalau engkau semua terangkan apa-apa yang dalam hatimu alau jikalau engkau semua sembunyikan itu, niscayalah Allah akan  memperhitungkan semuanya,” sampai akhir ayat. 

Dikala itu, maka hal  yang sedemikian tadi dirasa amat beratoleh para sahabat Rasulullah s.a.w. Mereka lalu mendatangi Rasulullah s.a.w. kemudian mereka berjongkok di atas lutut mereka lalu berkata: 

“Ya Rasulullah, kita  telah dipaksakan untuk melakukan amalan-amalan yang kita semua juga kuat melaksanakannya, yaitu shalat, puasa, jihad dan sedekah. Tetapi kini telah diturunkan kepada  Tuan sebuah ayat dan kita rasanya tidak kuat melaksanakannya. 

Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: “Adakah engkau semua hendak mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh  dua golongan  ahlul kitab-kaum Nasrani dan Yahudi -yang hidup sebelummu semua ini, yaitu ucapan: “Kita  mendengar tetapi kita menyalahi.” Tidak boleh sedemikian itu, tetapi ucapkanlah: “Kita mendengar dan kita  mentaati. 

Kita memohonkan pengampunan padaMu,ya Tuhan  kita, dan kepadaMulah tempat kembali.” Setelah kaum – sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. – membaca itu, lagi pula lidah-lidah mereka telah tunduk – tidak bisa bercakap sesuatu, lalu Allah Ta’ala menurunkan lagi sesudah itu ayat – yang artinya: 

“Rasul itu mempercayai apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, begitu pula orang-orang yang beriman. Semuanya percaya  kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitabkitabNya, dan rasul-rasulNya. 

Mereka berkata:  “Kita tidak membeda-bedakan seorangpun di antara rasul-rasul Allah itu.” Mereka berkata lagi: “Kita   mendengar dan   kita   mentaati.   Kita   memohonkan  pengampunan daripadaMu, ya  Tuhan kita dan kepadaMulah tempat kembali.” Selanjutnya setelah mereka telah melaksanakan  sebagaimana isi ayat di atas itu, lalu Allah ‘Azzawajalla menurunkan lagi ayat – yang artinya: 

“Allah tidak melaksanakan kewajiban kepada seseorang, hanyalah sekedar kekuatannya belaka, bermanfaat untuknya apa-apa yang ia lakukan dan berbahaya pula atasnya apa-apa yang ia lakukan. Ya Tuhan  kita, janganlah Engkau menghukum kita atas sesuatu yang kita lakukan karena kelupaan  atau kekhilafan – yang tidak disengaja.” 

Beliau s.a.w. bersabda: “Benar –  kita telah melaksanakan.” “Ya Tuhan kita, janganlah Engkau pikulkan kepada kita beban yang berat, sebagaimana yang telah Engkau pikulkan kepada  orang-orang yang terdahulu sebelum kita.” Beliau bersabda: “Benar.” “Ya Tuhan kita, janganlah Engkau pikulkan kepada kita sesuatu yang kita tidak kuat melaksanakannya.” 

Beliau bersabda: “Benar.” 

“Dan berilah maaf dan pengampunan, belas kasihanlah kita. Engkau pelindung kita, maka tolonglah kita terhadap kaum  kafirin itu.” 

Beliau bersabda: “Benar.” (Ayat di atas dari surat al-Baqarah 286). (Riwayat Muslim) 133

Kategori:Uncategorized Tag:

Personaliti : Said bin Amir al Juhaimi

Oktober 10, 2017 Tinggalkan komen

​“BEBASKAN  dirimu  daripadanya!  “  kata  isteri  Sa’id  memberi  semangat,  tanpa  mengetahui perihal  adanya  pundi  pundi  uang  yang  dikirimkan  Khalifah  ‘Umar  untuk  pri  badi  suaminya. 

“Mahukah  Engkau  menolongku  berbuat  demikian?”  tanya  Sa  ‘id.

 ‘Tentu…;!  “jawab  isterinya  bersemangat. Maka  Sa’id  mengambil  pundi-pundi  uang  itu,  lalu  disuruhnya  isterinya  membagi-bagi   kepada  fakir  miskin. 

Tidak  berapa  lama  kemudian,  Khalifah  ‘Umar  berkunjung  ke  Syria,  mengininspeksi pemerintahan  di  sana.  Dalam  kunjungannya  itu  beliau.  menyempatkan  diri  singgah  di  Himsh Kota  Himsh  pada  masa  itu  dinamai  orang  pula  “Kuwaifah  (Kufah  kedil)”,  kerana  rakyat  nya sering  melapor  kepada  pemerintah  pusat  dengan  ke1emahan-kelemahan  Gubernur  mereka, persis  seperti  kelakuan  masyarakat  Kufah. 

Tatkala  Khalifah  singgah  di  sana,  rakyat  mengeluelukan  beliau,  mengucapkan  Selamat Datang. Khalifah  bertanya  kepada  rakyat,  “Bagaimana  penilaian  Saudara-Saudara  terhadap kebijakan  Gubernur. “Ada  empat  macam  kelemahan  yang  hendak  kami  laporkan  kepada  Khalifah,”  jawab rakyat. “Saya  akan  pertemukan  kalian  dengan  Gubernur  kalian,”  jawab  Khalifah  ‘Umar  sambil mendo’a:  

“Semoga  sangka  baik  saya  selama  ini  kepada  Sa’id  bin  ‘Amir  tidak  salah.” Maka  tatkala  semua  pihak—iaitu  Gubernur  dan  masyarakat—telah  lengkap  berada  di hadapan  Khalifah,  beliau  bertanya  kepada  rakyat,  

“Bagaimana  laporan  sau  dara-saudara  tentang kebijakan  Gubernur  Saudara-sau  dara?” Pertanyaan  Khalifah  dijawab  oleh  seorang  Juru  Bicara. Pertama:  Gubernur  selalu  tiba  di  tempat  tugas  setelah  matahari  tinggi. “Bagaimana  tanggapan  Anda  mengenai  lapor’an  rakyat  Anda  itu,  hai  Sa  ‘id?”  tanya Khalifah. Gubernur  Sa’id  bin  ‘Amir  Al-Jumahy  diam  sejenak.  

Kemudian  dia  berkata: “Sesungguhnya  saya  keberatan  menanggapinya.  Tetapi  apa  boleh  buat..  Keluarga  saya  ti  dak mempunyai  pembantu.  

Kerana  itu  tiap  pagi  saya  terpaksa  turun  tangan  membuat  adonan  roti lebih  dahulu  untuk  mereka.  Sesudah  adonan  itu  asam  (siap  untuk  dimasak),  barulah  saya  buat roti.  Kemudian  saya  berwudhu’.  Sesudah  itu  barulah  saya  berangkat  ke  tempat  tugas  untuk melayani  masyarakat.” 

“Apa  lagi  laporan  Saudara-saudara?”  tanya  Khalifah  kepada  hadirin. Kedua,  Gubernur  tidak  bersedia  melayani  kami  pada  malam  hari.” “Bagaimana  pula  tanggapan  Anda  mengenai  itu,  hai  Sa’id?”  tanya  khalifah. 

“  Ini  sesungguhnya  lebih  berat  bagi  saya  menanggapinya,  terutama  di  hadapan  umum seperti  ini,”  kata  Sa  ‘id.  “Saya  telah  membagi  waktu  saya,  siang  hari  untuk  melayani  masyarakat, malam  hari  untuk  bertaqarrub  (mendekatkan  diri)  kepada  Allah,”  lanjut  Sa  ‘id “Apa  lagi,”  tanya  Khalifah  kepada  hadirin. Ketiga:  Gubernur  tidak  masuk  kantor  sehari  penuh  dalam  sebulan. 

Bersambung …

Kategori:Uncategorized Tag:

Feqah : Bersuci

Oktober 8, 2017 Tinggalkan komen

BERSUCI  terdiri  dari  dua  macam:  suci  dari  hadats  dan  suci  dari  najis.  

Bersuci untuk  menghilangkan  najis  tidak  menghendaki  niat.  Sedangkan  bersuci  untuk menghilangkan  hadats,  seperti  wudlu,  mandi  besar,  dan  tayammum  harus menyertakan  niat,  yakni  tidak  sah  tanpa  niat. 

Sabda  Rasulullah  saw.: “Sesungguhnya  amalan-amalan  itu  dengan  niat.  Dan  sesungguhnya  bagi  setiap  orang tergantung  niatnya”. 

Yang  dimaksud  amalan-amalan  di  sini  adalah  segala  bentuk  ibadah  dan bukan   muamalah,   sebab   muamalah   merupakan   aktifitas   yang   berupa percakapan  bukan  perbuatan.  

Sementara  bersuci  untuk  menghilangkan  hadats menghendaki  aktifitas  yang  berupa  tindakan  fisik,  sehingga  tidak  akan  sah tanpa   menyertakan   niat.   

Maka   dengan   demikian,   niat   bersuci     untuk menghilangkan   hadats   hukumnya  wajib  sama  halnya  dengan  niat  untuk mendirikan  shalat.  

Kepada  yang  bersangkutan  haruslah  menyertakan  niat  di dalam  hatinya,  karena  niat  merupakan  tujuan. 

Ungkapan  niat  ini  hendaknya ditentukan   untuk   menghilangkan   hadats   ayau   untuk  bersuci  dari   hadats. 

Kepadanya  diperbolehkan  menyatakan  niat  tersebut  dengan  salah  satunya, sebab   dengan   itu   berarti   ia   telah   niat   untuk   yang   dimaksud,   yakni menghilangkan  hadats.  

Akan  tetapi  yang  lebih  afdhal,  hendaklah  ia  menyatakan niat  sejak  mula  pertama  mengambil  air  wudlu  sampai  berakhir  sehingga  selama 8 berwudlu  ia  menyertakan  niat.  

Sedangkan  fardhunya  adalah  ketika  mula pertama  mencuci  muka,  dengan  alasan  sebab  muka  adalah  sebagai  anggota wudlu  yang  pertama  dari  seluruh  rangkaian  fardhu  wudlu.  

Maka  dengan demikian,  niat  nersuci  untuk  menghilangkan  hadats  hukumnya  wajib,  sama hanlnya  dengan  niat  untuk  mendirikan  shalat.  Kepada  yang  bersangkutan haruslah  menyertakan  niat  dalam  hatinya,  karena  niat  merupakan  tujuan. 

Ungkapan  niat  ini  hendaknya  ditentukan  untuk  menghilangkan  hadats  atau bersuci  dari  hadats.  

Kepadanya  diperbolehkan  menyatakan  niat  tersebut  dengan salah  satunya,  sebab  dengan  itu  berarti  ia  telah  niat  untuk  yang  dimaksud,  yakni menghilangkan  hadats.  

Akan  tetapi  yang  lebih  afdhal,  hendaklah  ia  menyatakan niat  sejak  mula  pertama  mengambil  air  wudlu  sampai  berakhir  sehingga  selama berwudlu  ia  menyertakan  niat.  

Sedangkan  fardhunya  adalah  ketika  mula pertama  mencuci  muka,  dengan  alasan  sebab  muka  adalah  sebagai  anggota wudlu  yang  pertama  dari  seluruh  rangkaian  fardhu  wudlu.

Bersambung …

Oleh : Ali Raghib

Kategori:Uncategorized Tag:

Nasihat

Oktober 8, 2017 Tinggalkan komen

​DARIPADA Abu Ruqayyah yaitu Tamin bin Aus ad-Dari r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda: 

“Agama itu adalah merupakan nasihat.” Kita semua bertanya: “Untuk siapa?” Beliau s.a.w. menjawab: “Bagi Allah, bagi  kitabNya, bagi rasulNya, bagi pemimpinpemimpin kaum muslimin serta bagi segenap umumnya ummat Islam.” (Riwayat Muslim) 

Kategori:Uncategorized Tag:

Duat Buskers live di Kulai

Oktober 7, 2017 Tinggalkan komen

PERSEMBAHAN Duat Buskers dijangkan akan dilakukan bermula jam 10.35 pagi ini dan berakhir insya Allah pada jam 1.00 tgh nanti di tapak Karnival Pasti Padang Awam Felda Taib Andak Kulai, Johor.

Kepada yg tidak berkesempatan menontonnya, boleh …

DENGARKAN live! Persembahan DUAT BUSKERS di Radio ibn bacoks.fm melalui – Install di google play (Listen2MyRadio) dan taip ibnbacoks.

Kategori:Uncategorized

Hadis : Beri bantuan

Oktober 6, 2017 Tinggalkan komen

​DARIPADA :  Abdur Rahman bin Zaid bin Khalid al-Juhani r.a., katanya: 

“Nabiullah s.a.w. bersabda: “Barangsiapa yang memberikan persiapan – bekal – untuk seseorang yang berperang fisabilillah, maka dianggaplah ia sebagai orang yang benar-benar ikut berperang – yakni sama pahalanya dengan orang yang ikut berperang itu. 

Dan barangsiapa yang meninggalkan kepada keluarga orang yang berperang – fi-sabilillah – berupa suatu kebaikan – apa-apa yang dibutuhkan untuk kehidupan keluarganya itu,  maka dranggap pulalah ia sebagai orang yang benar-benar ikut berperang.” (Muttafaq ‘alaih) 

Kategori:Uncategorized Tag:

Tafsir : Al Baqarah, ayat 2

Oktober 5, 2017 Tinggalkan komen

KITAB (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.

Ibnu Juraij mengatakan, Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa makna zalikal kitabu adalah “kitab ini”, yakni Al-Qur’an ini. (

Hal yang sama dikatakan pula oleh Mujahid, Ikrimah. Sa’id ibnu Jabir, As-Saddi, Muqatil ibnu Hayyan, Zaid ibnu Aslam, dan Ibnu Juraij. Mereka mengatakan bahwa memang demikianlah maknanya, yakni zalika (itu) bermakna haza (ini). 

Orang-orang Arab biasa menyilihgantikan isim-isim isyarah (kata petunjuk), mereka menggunakan masing-masing darinya di tempat yang lain; hal ini sudah dikenal di dalam pembicaraan (percakapan) mereka. 

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari, dari Ma’mar ibnul Musanna, dari Abu Ubaidah.

Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa isyarat tersebut ditunjukkan kepada Alif lam mim, sebagaimana yang terdapat di dalam firman-Nya yang lain:

لَا فارِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ

yang tidak tua dan tidak muda; pertengahan di antara itu. (Al-Baqarah: 68)

ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ
Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kalian. (Al-Mumtahanah: 10)

ذلِكُمُ اللَّهُ

(Zat) yang demikian itulah Allah. (Yunus: 3)

Masih banyak lagi contoh isyarat memakai lafaz zalika dengan pengertian seperti yang telah disebutkan.

Sebagian kalangan ahli tafsir berpegang kepada apa yang diriwayatkan oleh Al-Qurtubi dan lain-lainnya, bahwa isyarat tersebut ditujukan kepada Al-Qur’an yang telah dijanjikan kepada Rasulullah Saw. akan diturunkan kepadanya, atau isyarat ditujukan kepada kitab Taurat atau Injil atau hal yang semisal; semuanya ada sepuluh pendapat. Akan tetapi, pendapat ini dinilai lemah oleh kebanyakan ulama.

Yang dimaksud dengan “Al-Kitab” di dalam ayat ini adalah Al-Qur’an. Orang yang mengatakan bahwa makna yang dimaksud dengan lafaz zalikal kitabu adalah isyarat kepada kitab Taurat dan Injil, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan lain-lainnya, jauh sekali menyimpang dari kebenaran. tenggelam ke dalam perselisihan dan memaksakan pendapat, padahal dia sendiri tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.

Ar-raib artinya keraguan. As-Saddi meriwayatkan dari Abu Malik, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas dan dari Murrah Al-Hamdani, dari Ibnu Mas’ud dan dari sej’umlah orang-orang dari kalangan sahabat Rasulullah Saw., bahwa makna la raibafihi ialah “tidak ada keraguan di dalamnya”. 

Hal yang sama dikatakan pula oleh Abud Darda, Ibnu Abbas. Mujahid. Sa’id ibnu Jabir, Abu Malik. Nafi’ maula Ibnu Umar, Ata, Abul Aliyah, Ar-Rabi’ ibnu Anas, Muqatil ibnu Hayyan, As-Saddi, Qatadah, dan Ismail ibnu Khalid.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, “Aku tidak pernah mengetahui ada perselisihan pendapat mengenai maknanya.” 

Akan tetapi, adakalanya lafaz ar-raib dipakai untuk pengertian “tuduhan”, seperti makna yang ada pada perkataan Jamil, seorang penyair:

بُثَيْنَةُ قَالَتْ يَا جَمِيلُ أَرَبْتَنِي … فَقُلْتُ كِلَانَا يَا بُثَيْنُ مُرِيبُ

Busainah mengatakan, “Hai Jamil, apakah engkau curiga kepadaku?’ Maka kukatakan, “Kita semua, hai Busainah, mencurigakan.”

Adakalanya dipakai untuk pengertian “kebutuhan”, seperti pengertian yang terkandung di dalam ucapan seseorang dari mereka, yaitu:

قَضَيْنَا مِنْ تِهَامَةَ كُلَّ رَيْبٍ … وَخَيْبَرَ ثُمَّ أَجْمَعْنَا السُّيُوفَا

Kami telah menunaikan semua keperluan dari Tihamah dan Khaibar, setelah itu kami himpun pedang-pedang (senjata kami).

Makna ayat ialah bahwa kitab Al-Qur’an ini tidak ada keraguan di dalamnya, ia diturunkan dari sisi Allah. Pengertiannya sama dengan makna firman Allah Swt. di dalam surat As-Sajdah. yaitu:

الم تَنْزِيلُ الْكِتابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ

Alif lam mim. Turunnya Al-Qur’an yang tidak ada keraguan padanya, (adalah) dari Tuhan semesta alam. (As-Sajdah: 1-2)

Sebagian ulama mengatakan bahwa bentuk kalimat ayat ini merupakan kalimat berita, tetapi makna yang dimaksud adalah kalimat nahi larangan). yakni: “Janganlah kalian meragukannya!”

Di antara ulama ahli qiraah ada yang melakukan waqaf (menghentikan bacaan) pada lafaz la raiba fihi kemudian melanjutkan bacaanya dari fihi hudal lil munaqin.

Melakukan waqaf pada firman-Nya, “Ia raiba fihi lebih utama karena berdasarkan ayat yang telah kami sebut tadi, karena lafaz hudan menjadi sifat Al-Qur’an (yakni kitab Al-Qur’an ini tidak diserukan lagi, di dalamnya terkandung petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa). 

Makna ini lebih balig (kuat) daripada fihi hudan (kitab Al-Qur’an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa).

Lafaz hudan bila ditinjau dari segi bahasa dapat dianggap marfu’ karena menjadi na’at (sifat), dapat pula dianggap mansub karena menjadi hal (keterangan keadaan). 

Hidayah ini dikhususkan bagi mereka yang bertakwa, seperti makna yang terkandung di dalam firman-Nya:

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ

Katakanlah, “Al-Qur’an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedangkan Al-Qur’an itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh.”(Fushshilat: 44)

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً

Dan Kami turunkan dari Al-Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Qur’an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. (Al-Isra: 82)

Masih banyak ayat lainnya yang menunjukkan makna bahwa hanya orang-orang mukminlah yang beroleh manfaat dari Al-Qur’an, karena diri orang mukmin itu sendiri sudah merupakan petunjuk. Akan tetapi, yang beroleh petunjuk itu hanya mereka yang bertakwa. sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Yunus: 57)

As-Saddi meriwayatkan dari Malik, dari Abu Saleh. dari Ibnu Abbas; As-Saddi juga meriwayatkannya dari Murrah Al-Hamadani, dari Ibnu Mas’ud dan darisejumlah sahabat Rasulullah Saw. mengenai makna hudal lil muttaqin. 

Makna yang dimaksud ialah cahaya bagi orang-orang yang bertakwa.

Abu Rauq meriwayatkan dari Dahhak, dari Ibnu Abbas mengenai hudal lil muttaqin. 

Ia mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang mukmin yang menjauhkan diri dari kemusyrikan terhadap Allah, dan mereka selalu beramal dengan taat kepada-Nya.

Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan dari Muhammad ibnu Abu Muhammad maula Zaid ibnu Sabit, dari Ikrimah atau Sa’id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas mengenai makna al-muttaqin. 

Ibnu Abbas mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang takut terhadap siksaan Allah dalam meninggalkan hidayah yang mereka ketahui, dan mereka mengharapkan rahmat-Nya dalam membenarkan apa yang didatangkan-Nya.

Sufyan As-Sauri menceritakan dari seorang lelaki, dari Al -Hasan Al-Basri mengenai firman-Nya, “lil muttaqin.” 

Al-Hasan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang memelihara diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan menunaikan hal-hal yang telah difardukan-Nya.

Abu Bakar ibnu Iyasy mengatakan bahwa Al-A’masy pernah bertanya kepadanya mengenai makna al-muttaqin. Maka dijawabnya, 

“Tanyakanlah masalah ini kepada Al-Kalbi.” Dia menanyakan kepada Al-Kalbi, dan Al-Kalbi menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. 

Kemudian Abu Bakar ibnu Iyasy berkata lagi, “Ketika aku merujuk kepada Al-A’masy mengenai apa yang dikatakan oleh Al-Kalbi, ternyata Al-Kalbi mempunyai pendapat yang sama denganku dan tidak memprotesnya.”

Qatadah mengatakan bahwa muttaqin adalah orang-orang yang disebut di dalam firman Allah Swt. pada ayat berikutnya:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ

(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat. (Al-Baqarah: 3)

Sedangkan Ibnu Jarir berpendapat bahwa makna ayat mencakup semua yang telah dikatakan oleh pendapat-pendapat di atas.

Imam Turmuzi dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis melalui riwayat Abu Uqail (yaitu Abdullah ibnu Uqail), dari Abdullah ibnu Yazid, dari Rabi’ah ibnu Yazid dan Atiyyah ibnu Qais, dari Atiyyah As-Saddi yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

«لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا مِمَّا بِهِ بَأْسٌ»

Seorang hamba masih belum mencapai golongan orang-orang bertakwa sebelum dia meninggalkan hal-hal yang tidak mengapa karena menghindari hal-hal yang mengandung apa-apa (dosa).

Menurut Imam Turmuzi, hadis ini berpredikat hasan garib.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Imran, dari Ishaq ibnu Sulaiman —yakni Ar-Razi—, dari Al-Mugirah ibnu Muslim, dari Maimun Abu Hamzah yang menceritakan bahwa ketika ia sedang duduk di dekat Abu Wa’il, masuklah seorang lelaki yang dikenal dengan julukan Abu Arif, salah seorang murid Mu’az. 

Syaqiq ibnu Salamah berkata kepadanya, “Hai Abu Arif, tidakkah engkau menceritakan kepada kami apa yang telah dikatakan oleh Mu’az ibnu Jabal?” 

Ia menjawab, “Tentu saja, aku pernah mendengarnya mengatakan bahwa kelak di hari kiamat umat manusia ditahan dalam suatu tempat. 

kemudian ada suara yang menyerukan, ‘Di manakah orang-orang yang bertakwa?’ Lalu mereka (orang-orang yang bertakwa) bangkit berdiri di bawah naungan Tuhan Yang Maha Pemurah; Allah menampakkan diri kepada mereka dan tidak menutup diri-Nya. Aku bertanya, ‘Siapakah orang-orang yang bertakwa itu?’ 

Mu’az menjawab, ‘Mereka adalah kaum yang menghindarkan diri dari kemusyrikan dan penyembahan berhala, dan mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Swt. semata,’ lalu mereka masuk ke dalam surga.”

Al-huda menunjukkan makna hal yang mantap di dalam kalbu berupa iman. Tiada yang mampu menciptakannya di dalam kalbu hamba-hamba Allah selain Allah Swt. sendiri, sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman-Nya:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ

Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. (Al-Qashash: 56)

لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ

Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk (Al-Baqarah: 272)

مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هادِيَ لَهُ

Barang siapa yang Allah sesatkan. maka baginya tak ada orang yang akan memberi petunjuk (Al-A’raf: 186)

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً

Barang siapa diberi petujuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk dan barang siapa yang disesatkan-Nya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberinya petunjuk kepadanya. (Al-Isra: 97)

Masih banyak ayat lainnya yang menunjukkan makna yang sama. Lafaz Al-huda adakalanya dimaksudkan sebagai keterangan dan penjelasan mengenai perkara yang hak, penunjukan dan bimbingan kepadanya, sebagaimana makna yang terkandung di dalam firman-Nya:

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ

Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. (Asy-Syura: 52)

إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ

Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan; dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. (Ar-Ra’d: 7)

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى

Dan adapun kaum Samud. maka mereka Kami beri petunjuk. tetapi mereka lebih menyukai buta (kesesatan) dari petunjuk itu. (Fushshilat: 17)

وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ

Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. (Al-Balad: 10)

Sebagian orang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan an-naj-dain ialah jalan kebaikan dan jalan keburukan: penafsiran ini lebih kuat daripada yang lainnya.

At-taqwa makna asalnya ialah mencegah diri dari hal-hal yang tidak disukai, mengingat bentuk asalnya adalah qawa yang berasal dari al-wiqayah (pencegahan). An-Nabigah (salah seorang penyair Jahiliah terkenal) mengatakan:

سَقَطَ النَّصِيفُ وَلَمْ تُرِدْ إِسْقَاطَهُ …فَتَنَاوَلَتْهُ وَاتَّقَتْنَا بِالْيَدِ

Penutup kepalanya terjatuh, padahal dia tidakbermaksud menjatuhkannya. maka diamemungutnya seraya menutupi wajahnya —menghindar dari pandangan kami— dengantangannya.

Penyair lain mengatakan:

فَأَلْقَتْ قِنَاعًا دُونَهُ الشَّمْسُ وَاتَّقَتْ …بِأَحْسَنِ مَوْصُولَيْنِ كَفٌّ وَمِعْصَمُ

Dia menanggalkan penutup kepala yang melindunginya dari sengatan sinar matahari, kemudian ia menghindarkan (wajahnya dari sinar matahari) dengan dua persendiannya yang tercantik, yaitu telapak tangan dan lengannya.

Menurut suatu riwayat, Umar ibnul Khattab r.a. pernah bertanya kepada Ubay ibnu Ka’b tentang makna takwa. maka Ubay ibnu Ka’b balik bertanya, “Pernahkah engkau menempuh jalan yang beronak duri?” Umar menjawab, “Ya, pernah.” Ubay ibnu Ka’b bertanya lagi, “Kemudian apa yang kamu lakukan?” Umar menjawab, “Aku bertahan dan berusaha sekuat tenaga untuk melampauinya.” Ubay ibnu Ka’b berkata, “Itulah yang namanya takwa.” Pengertian ini disimpulkan oleh Ibnul Mu’taz melalui bait-bait syairnya, yaitu:

خَلِّ الذُّنُوبَ صَغِيرَهَا … وَكَبِيرَهَا ذَاكَ التُّقَى

وَاصْنَعْ كماش فوق أرض … الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى

لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً … إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى

Lepaskanlah semua dosa, baik yang kecil maupun yang besar, itulah namanya takwa. Berlakulah seperti orang yang berjalan di atas jalan yang beronak duri. selalu waspada menghindari duri-duri yang dilihamya. Dan jangan sekali-kali kamu meremehkan sesesuatu yang kecil (dosa kecil). sesungguhnya bukit itu terdiri atas batu-batu kerikil yang kecil-kecil.

Abu Darda di suatu hari pernah mengucapkan syair-syair berikut:

يُرِيدُ الْمَرْءُ أَنْ يُؤْتَى مُنَاهُ … وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا مَا أَرَادَا

يَقُولُ الْمَرْءُ فَائِدَتِي وَمَالِي … وَتَقْوَى اللَّهِ أَفْضَلُ مَا اسْتَفَادَا

Manusia selalu mengharapkan agar semua yang didambakannya dapat tercapai, tetapi Allah menolak kecuali apa yang Dia kehendaki. Seseorang mengatakan.”Keuntunganku dan hartaku” padahal takwa kepada Allah merupakan keuntungan yang paling utama.

Di dalam kitab Sunan Ibnu Majah disebutkan dari Abu Umamah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

“مَا اسْتَفَادَ الْمَرْءُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ، إِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، وَإِنَّ غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ”

Tiada keuntungan yang paling baik bagi seseorang sesudah takwa kepada Allah selain dari istri yang saleh; jika dia memandangnya, membuat dia bahagia; dan jika dia memerintahnya, ia taat; jika melakukan giliran terhadapnya, maka ia berbakti; dan jika dia tidak ada di tempat, meninggalkannya, maka ia memelihara diri dan harta suaminya.

Sumber Tafsir Ibn Kathir 

Kategori:Uncategorized Tag:

Personaliti : Said bin Amir al Juhami (Bhg 2)

Oktober 4, 2017 Tinggalkan komen

​“WAHAI  ‘Umar!  Saya  memohon  kepada  Allah  semoga  Anda  tidak  mendorong  saya condong  kepada  dunia,”  kata  Sa’id.

“Celaka  Engkau!”  balas  ‘Umar  marah.  “Engkau  pikulkan  beban  pemerintahn  ini  di pundakku,  tetapi  kemudian  Engkau  menghindar  dan  membiarkanku  repot  sendiri.”

“Demi  Allah!  Saya  tidak  akan  membiarkan  Anda,”  jawab  Sa’id.

Kemudjan  Khalifah  ‘Umar  melantik  Sa  ‘Id  menjadi  Gubernur  di  Himsh. Sesudah  pelantikan,  Khalifah  ‘Umar  bertanya  kepada  Sa’id,  “Berapa  gaji  yang  Engkau inginkan?” “Apa  yang  harus  saya  perbuat  dengan  gaji  itu,  ya  Amirul  Mu’minin?”  jawab  Sa’id  balik bertanya.  “Bukankah  penghasilan  saya  dan  Baitul  Mal  sudah  cukup?”

Tidak  berapa  lama  setelah  Sa  ‘id  memerintah  di  Himsh,  sebuah  delegasi  datang menghadap  Khalifah  ‘Umar  di  Madinah.  Delegasi  itu  terdiri  dari  penduduk  Hims  yang  di  tugasi Khalifah  mengamat-amati  jalannya  pemerintahan  di  Himsh.

Dalam  pertemuan  dengan  delegasi  tersebut,  Khalifah  ‘Umar  meminta  daftar  fakir  miskin Himsh  untuk  diberikan  santunan.  Delegasi  mengajukan  daftar  yang  diminta  Khalifah.  Di  dalam daftar  tersebut  terdapat  nama-nama  si  Fulan,  dan  nama  Sa’id  bin  ‘Amir  Al-Jumahy. Ketika  Khalifah  meneliti  daftar  tersebut,  beliau  menemukan  nama  Sa’id  bin  ‘Amir  AlJumahy.

Lalu  beliau  bertanya  “Siapa  Sa  ‘id  bin  ‘Amir  yang  kalian  cantumkan  ini?” “Gubernur  kami!  “jawab  mereka. “Betulkah  Gubernur  kalian  miskin?”  tanya  khalifah  heran. “Sungguh,  ya  Amiral  Mu’minin!  Demi  Allah!  Sering  kali  di  rumahnya  tidak  kelihatan tanda-tanda  api  menyala  (tidak  memasak),”jawab  mereka  meyakinkan.

Mendengar  perkataan  itu,  Khalifah  ‘Umar  menangis,  sehingga  air  mata  beliau  meleleh membasahi  jenggotnya.  Kemudian  beliau  mengambil  sebuah  pundi-pundi  berisi  uang  seribu dinar. “Kembalilah  kalian  ke  Himsh.

Sampaikan  salamku  kepada  Gubernur  Sa’id  bin  ‘Amir. Dan  uang  ini  saya  kirim  kan  untuk  beliau,  guna  meringankan  kesulitan-kesulitan  rumah tangganya”  ucap  ‘Umar  sedih. Setibanya  di  Himsh,  delegasi  itu  segera  menghadap  Gubernur  Sa’id,  menyampaikan salam  dan  uang  kiriman  Khalifah  untuk  beliau  Setelah  Gubernur  Sa  ‘id  melihat  pundi-pundi berisi  uang  dinar,  pundi-pundi  itu  dijauhkannya  dari  sisinya  seraya  berucap,  ‘inna  lilahi  wa  inna ilaihi  raji’un.  (Kita  milik  Allah,  pasti  kembali  kepada  Allah).”

Mendengar  ucapannya  itu,  seolah-olah  suatu  mara  bahaya  sedang  menimpanya.  Kerana itu  isterinya  segera  menghampiri  seraya  bertanya,  “Apa  yang  terjadi,  hai  ‘Sa  ‘Id?  Meninggalkah Amirul  Mu ‘minin?” “Bahkan  lebih  besar  dan  itu!”  jawab  Sa’id  sedih.  “Apakah  tentara  muslimin  kalah berperang?”  tanya  Isterinya  pula. “Jauh  lebih  besar  dri  itu!”  jawab  Sa’id  tetap  sedih.

‘Apa  pulakah  gerangan  yang  Iebih dari  itu?”  tanya  isterinya  tak  sabar. ‘Dunia  telah  datang  untuk  merusak  akhiratku.  Bencana  telah  menyusup  ke  rumah tangga  kita,’  jawab  Sa’id  mantap.

Bersambung

Sumber dari Bahan Tarbiah

Kategori:Uncategorized Tag:

Hadis : Kelebihan berdakwah

Oktober 4, 2017 Tinggalkan komen

​DARIPADA Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: 

“Barangsiapa yang mengajak ke arah kebaikan, maka ia memperoleh pahala sebagaimana pahala-pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi sedikitpun dan dari pahala-pahala mereka yang mencontohnya  itu, sedang barangsiapa yang mengajak kearah keburukan, 

maka ia memperoleh dosa  sebagaimana dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi sedrkitpun dari  dosa-dosa mereka yang mencontohnya itu.” (Riwayat Muslim) 

Kategori:Uncategorized Tag: