Arkib

Posts Tagged ‘Personaliti’

Personaliti : Said bin Amir al Juhaimi

Oktober 10, 2017 Tinggalkan komen

​“BEBASKAN  dirimu  daripadanya!  “  kata  isteri  Sa’id  memberi  semangat,  tanpa  mengetahui perihal  adanya  pundi  pundi  uang  yang  dikirimkan  Khalifah  ‘Umar  untuk  pri  badi  suaminya. 

“Mahukah  Engkau  menolongku  berbuat  demikian?”  tanya  Sa  ‘id.

 ‘Tentu…;!  “jawab  isterinya  bersemangat. Maka  Sa’id  mengambil  pundi-pundi  uang  itu,  lalu  disuruhnya  isterinya  membagi-bagi   kepada  fakir  miskin. 

Tidak  berapa  lama  kemudian,  Khalifah  ‘Umar  berkunjung  ke  Syria,  mengininspeksi pemerintahan  di  sana.  Dalam  kunjungannya  itu  beliau.  menyempatkan  diri  singgah  di  Himsh Kota  Himsh  pada  masa  itu  dinamai  orang  pula  “Kuwaifah  (Kufah  kedil)”,  kerana  rakyat  nya sering  melapor  kepada  pemerintah  pusat  dengan  ke1emahan-kelemahan  Gubernur  mereka, persis  seperti  kelakuan  masyarakat  Kufah. 

Tatkala  Khalifah  singgah  di  sana,  rakyat  mengeluelukan  beliau,  mengucapkan  Selamat Datang. Khalifah  bertanya  kepada  rakyat,  “Bagaimana  penilaian  Saudara-Saudara  terhadap kebijakan  Gubernur. “Ada  empat  macam  kelemahan  yang  hendak  kami  laporkan  kepada  Khalifah,”  jawab rakyat. “Saya  akan  pertemukan  kalian  dengan  Gubernur  kalian,”  jawab  Khalifah  ‘Umar  sambil mendo’a:  

“Semoga  sangka  baik  saya  selama  ini  kepada  Sa’id  bin  ‘Amir  tidak  salah.” Maka  tatkala  semua  pihak—iaitu  Gubernur  dan  masyarakat—telah  lengkap  berada  di hadapan  Khalifah,  beliau  bertanya  kepada  rakyat,  

“Bagaimana  laporan  sau  dara-saudara  tentang kebijakan  Gubernur  Saudara-sau  dara?” Pertanyaan  Khalifah  dijawab  oleh  seorang  Juru  Bicara. Pertama:  Gubernur  selalu  tiba  di  tempat  tugas  setelah  matahari  tinggi. “Bagaimana  tanggapan  Anda  mengenai  lapor’an  rakyat  Anda  itu,  hai  Sa  ‘id?”  tanya Khalifah. Gubernur  Sa’id  bin  ‘Amir  Al-Jumahy  diam  sejenak.  

Kemudian  dia  berkata: “Sesungguhnya  saya  keberatan  menanggapinya.  Tetapi  apa  boleh  buat..  Keluarga  saya  ti  dak mempunyai  pembantu.  

Kerana  itu  tiap  pagi  saya  terpaksa  turun  tangan  membuat  adonan  roti lebih  dahulu  untuk  mereka.  Sesudah  adonan  itu  asam  (siap  untuk  dimasak),  barulah  saya  buat roti.  Kemudian  saya  berwudhu’.  Sesudah  itu  barulah  saya  berangkat  ke  tempat  tugas  untuk melayani  masyarakat.” 

“Apa  lagi  laporan  Saudara-saudara?”  tanya  Khalifah  kepada  hadirin. Kedua,  Gubernur  tidak  bersedia  melayani  kami  pada  malam  hari.” “Bagaimana  pula  tanggapan  Anda  mengenai  itu,  hai  Sa’id?”  tanya  khalifah. 

“  Ini  sesungguhnya  lebih  berat  bagi  saya  menanggapinya,  terutama  di  hadapan  umum seperti  ini,”  kata  Sa  ‘id.  “Saya  telah  membagi  waktu  saya,  siang  hari  untuk  melayani  masyarakat, malam  hari  untuk  bertaqarrub  (mendekatkan  diri)  kepada  Allah,”  lanjut  Sa  ‘id “Apa  lagi,”  tanya  Khalifah  kepada  hadirin. Ketiga:  Gubernur  tidak  masuk  kantor  sehari  penuh  dalam  sebulan. 

Bersambung …

Kategori:Uncategorized Tag:

Personaliti : Said bin Amir al Juhami (Bhg 2)

Oktober 4, 2017 Tinggalkan komen

​“WAHAI  ‘Umar!  Saya  memohon  kepada  Allah  semoga  Anda  tidak  mendorong  saya condong  kepada  dunia,”  kata  Sa’id.

“Celaka  Engkau!”  balas  ‘Umar  marah.  “Engkau  pikulkan  beban  pemerintahn  ini  di pundakku,  tetapi  kemudian  Engkau  menghindar  dan  membiarkanku  repot  sendiri.”

“Demi  Allah!  Saya  tidak  akan  membiarkan  Anda,”  jawab  Sa’id.

Kemudjan  Khalifah  ‘Umar  melantik  Sa  ‘Id  menjadi  Gubernur  di  Himsh. Sesudah  pelantikan,  Khalifah  ‘Umar  bertanya  kepada  Sa’id,  “Berapa  gaji  yang  Engkau inginkan?” “Apa  yang  harus  saya  perbuat  dengan  gaji  itu,  ya  Amirul  Mu’minin?”  jawab  Sa’id  balik bertanya.  “Bukankah  penghasilan  saya  dan  Baitul  Mal  sudah  cukup?”

Tidak  berapa  lama  setelah  Sa  ‘id  memerintah  di  Himsh,  sebuah  delegasi  datang menghadap  Khalifah  ‘Umar  di  Madinah.  Delegasi  itu  terdiri  dari  penduduk  Hims  yang  di  tugasi Khalifah  mengamat-amati  jalannya  pemerintahan  di  Himsh.

Dalam  pertemuan  dengan  delegasi  tersebut,  Khalifah  ‘Umar  meminta  daftar  fakir  miskin Himsh  untuk  diberikan  santunan.  Delegasi  mengajukan  daftar  yang  diminta  Khalifah.  Di  dalam daftar  tersebut  terdapat  nama-nama  si  Fulan,  dan  nama  Sa’id  bin  ‘Amir  Al-Jumahy. Ketika  Khalifah  meneliti  daftar  tersebut,  beliau  menemukan  nama  Sa’id  bin  ‘Amir  AlJumahy.

Lalu  beliau  bertanya  “Siapa  Sa  ‘id  bin  ‘Amir  yang  kalian  cantumkan  ini?” “Gubernur  kami!  “jawab  mereka. “Betulkah  Gubernur  kalian  miskin?”  tanya  khalifah  heran. “Sungguh,  ya  Amiral  Mu’minin!  Demi  Allah!  Sering  kali  di  rumahnya  tidak  kelihatan tanda-tanda  api  menyala  (tidak  memasak),”jawab  mereka  meyakinkan.

Mendengar  perkataan  itu,  Khalifah  ‘Umar  menangis,  sehingga  air  mata  beliau  meleleh membasahi  jenggotnya.  Kemudian  beliau  mengambil  sebuah  pundi-pundi  berisi  uang  seribu dinar. “Kembalilah  kalian  ke  Himsh.

Sampaikan  salamku  kepada  Gubernur  Sa’id  bin  ‘Amir. Dan  uang  ini  saya  kirim  kan  untuk  beliau,  guna  meringankan  kesulitan-kesulitan  rumah tangganya”  ucap  ‘Umar  sedih. Setibanya  di  Himsh,  delegasi  itu  segera  menghadap  Gubernur  Sa’id,  menyampaikan salam  dan  uang  kiriman  Khalifah  untuk  beliau  Setelah  Gubernur  Sa  ‘id  melihat  pundi-pundi berisi  uang  dinar,  pundi-pundi  itu  dijauhkannya  dari  sisinya  seraya  berucap,  ‘inna  lilahi  wa  inna ilaihi  raji’un.  (Kita  milik  Allah,  pasti  kembali  kepada  Allah).”

Mendengar  ucapannya  itu,  seolah-olah  suatu  mara  bahaya  sedang  menimpanya.  Kerana itu  isterinya  segera  menghampiri  seraya  bertanya,  “Apa  yang  terjadi,  hai  ‘Sa  ‘Id?  Meninggalkah Amirul  Mu ‘minin?” “Bahkan  lebih  besar  dan  itu!”  jawab  Sa’id  sedih.  “Apakah  tentara  muslimin  kalah berperang?”  tanya  Isterinya  pula. “Jauh  lebih  besar  dri  itu!”  jawab  Sa’id  tetap  sedih.

‘Apa  pulakah  gerangan  yang  Iebih dari  itu?”  tanya  isterinya  tak  sabar. ‘Dunia  telah  datang  untuk  merusak  akhiratku.  Bencana  telah  menyusup  ke  rumah tangga  kita,’  jawab  Sa’id  mantap.

Bersambung

Sumber dari Bahan Tarbiah

Kategori:Uncategorized Tag:

Personaliti : Said bin Amir al Jumahi

Oktober 3, 2017 Tinggalkan komen

SA’ID  BIN  ‘AMIR  AL  JUMAHY, termasuk  seorang  pemuda  di  antara  ribuan  orang  yang pergi  ke  Tan’im,  di  luar  kota  Makkah.

Mereka  berbondong-bondong  ke  sana,  dikerahkan  para pemimpin  Quraisy  untuk  menyaksikan  pelaksanaan  hukuman  mati  terhadap  Khubaib  bin  ‘Ady, iaitu  seorang  sahabat  Nabi  yang  mereka  jatuhi  hukuman  tanpa  alasan.

Dengan  semangat  muda  yang  menyala-nyala,  Sa’id  maju  menerobos  orang  banyak  yang berdesak-desakan.  Akhirnya  dia  sampai  ke  depan,  sejajar  dengan  tempat  duduk  orang-orang penting,  seperti  Abu  Sufyan  bin  Harb,  Shafwan  bin  Umayyah  dan  lain-lain.

Kaum  kafir  Quraisy  sengaja  mempertontonkan  tawanan  mereka  dibelenggu.  Sementara para  wanita,  anak  anak  dan  pemuda,  menggiring  Khubaib  ke  lapangan  maut.

Mereka  ingin membalas  dendam  terhadap  Nabi  Muhammad  saw.,  serta  melampiaskan  sakit  hati  atas  ke kalahan  mereka  dalam  perang  Badar.

Ketika  tawanan  yang  mereka  giring  sampai  ke  tiang  salib  yang  telah  disediakan,  ‘Sa’id mendongakkan  kepala  melihat  kepada  Khubaib  bin  ‘Ady.  ‘Said  mendengar  suara  Khubaib berkata  dengan  mantap,  “Jika  kalian  bolehkan,  saya  ingin  shalat  dua  raka’at  sebelum  saya  kalian bunuh….”

Kemudian  Sa’id  melihat  Khubaib  menghadap  ke  kiblat  (Ka’bah).  Dia  shalat  dua  raka’at. Alangkah  bagus  dan  sempurna  shalatnya  itu.  Sesudah  shalat,  Khubaib  menghadap  kepada  para pemimpin  Quraisy  seraya  berkata,

“Demi  Allah!  Seandainya  kalian  tidak  akan  menuduhku melama-lamakan  shalat  untuk  melambat-lambatkan  waktu  kerana  takut  mati,  nescaya  saya  akan shalat  lebih  banyak  lagi.”

Mendengar  ucapan  Khubaib  tersebut,  Sa’id  melihat  para  pemimpin Quraisy  naik  darah,  bagaikan  hendak  mencencang-cencang  tubuh  Khubaib  hidup  hidup.

Kata  mereka,  “Sukakah  engkau  si  Muhammad  menggantikan  engkau,  kemudian  engkau kami  bebaskan?” “Saya  tidak  ingin  bersenang-senang  dengan  isteri  dan  anak-anak  saya,  sementara Muhammad tertusuk  duri….,”  jawab  Khubaib  mantap.

“Bunuh  dia…!  Bunuh  dia…!”  teriak  orang  banyak. Sa’id  melihat  Khubaib  telah  dipakukan  ke  tiang  salib.  Dia  mengarahkan  pandangannya ke  langit  sambil  mendo’a,  “Ya,  Allah!  Hitunglah  jumlah  mereka!  Hancurkanlah  mereka  semua. Jangan  disisakan  seorang  jua  pun!”

Tidak  lama  kemudian  Khubaib  menghembuskan  nafasnya  yang  terakhir  di  tiang  salib. Sekujur  tubuhnya  penuh  dengan  luka-luka  kerana  tebasan  pedang  dan  tikaman  tombak  yang  tak terbilang  jumlahnya.

Kaum  kafir  Quraisy  kembali  ke  Makkah  biasa-biasa  saja.  Seolah-olah  mereka  telah melupakan  peristiwa  maut  yang  merenggut  nyawa  Khubaib  dengan  sadis.

Tetapi  Sa’id  bin  ‘Amir Al-Jumahy  yang  baru  meningkat  usia  remaja  tidak  dapat  melupakan  Khubaib  walau  agak sedetikpun.

Sehingga  dia  bermimpi  melihat  Khubaib  menjelma  di  hadapannya.  Dia  seakan-akan melihat  Khubaib  shalat  dua  raka’at  dengan  khusyu’  dan  tenang  di  bawah  tiang  salib.  Seperti terdengar  olehnya  rintihan  suara  Khubaib  mendo‘akan  kaum  kafir  Quraisy.

Kerana  itu  Sa’idketakutan  kalau-kalau  Allah  swt.  segera  mengabulkan  do’a  Khubaib,  sehingga  petir  dan halilintar  menyambar  kaum  Quraisy.

Keberanian  dan  ketabahan  Khubaib  menghadapi  maut  mengajarkan  pada  Sa’id  beberapa hal  yang  belum  pernah  diketahuinya  selama  ini.

Pertama,  hidup  yang  sesungguhnya  ialah  hidup  berakidah  (beriman);  kemudian  berjuang mempertahankan  ‘akidah  itu  sampai  mati.

Kedua,  iman  yang  telah  terhunjam  dalam  di  hati  seorang  dapat  menimbulkan  hal-hal yang  ajaib  dan  luar  biasa.

Ketiga,  orang  yang  paling  dicintai  Khubaib  ialah  sahabatnya,  iaitu  seorang  Nabi  yang dikukuhkan  dari  langit.

Sejak  itu  Allah  swt.  membukakan  hati  Sa’id  bin  ‘Amir  untuk  menganut  agama  Islam.

Kemudian  dia  berpidato  di  hadapan  khalayak  ramai,  menyatakan:  alangkah  bodohnya  orang Quraisy  menyembah  berhala.  Kerana  itu  dia  tidak  mahu  terlibat  dalam  kebodohan  itu.  Lalu dibuangnya  berhala-hala  yang  dipujanya  selamaini.

Kemudian  diumumkannya  bahwa  mulai  sa ‘at  itu  dia  masuk  Islam. Tidak  lama  sesudah  itu,  Sa  id  menyusul  kaum  muslimin  hijrah  ke  Madinah.

Di  sana  dia senantisasa  mendampingi  Nabi  s.a.w.  Dia  ikut  berperang  bersama  beliau,  mula  mula  dalam peperangan  Khaibar.  Kemudian  dia  selalu  turut  berperang  dalam  setiap  peperangan  berikutnya.

Setelah  Nabi  saw.  berpulang  ke  rahmatullah,  Sa’id  tetap  menjadi  pembela  setia  Khalifah Abu  Bakar  dan  ‘Umar.  Dia  menjadi  teladan  satu-satuya  bagi  orang  orang  mu’min  yang  membeli kehidupan  akhirat  dengan  kehidupan  dunia.

Dia  lebih  mengutamakan  keridhaan  Allah  dan pahala  daripada-Nya  di  atas  segala  keinginan  hawa  nafsu  dan  kehendak  jasad.

Kedua  Khalifah  Rasulullah,  Abu  Bakar  dan  ‘Umar  bin  Khaththab,  mengerti  bahwa ucapan-ucapan  Sa’id  sangat  berbobot,  dan  taqwanya  sangat  tinggi.  Kerana  itu  keduanya  tidak keberatan  mendengar  dan  melaksanakan  nasihat-nasihat  Sa  ‘id.

Pada  sutu  hari  di  awal  pemerintahan  Khalifah  ‘Umar  bin  Khaththab,  Sa’id  datang kepadanya  memberi  nasihat. Kata  Sa’id,  “Ya  ‘Umar!  Takutlah  kepada  Allah  dalam  memerintah  manusia.  Jangan  takut kepada  manusia  dalam  menjalankan  agama  Allah!  Jangan  berkata  berbeda  dengan  perbuatan. Kerana  sebaik-baik  perkataan  ialah  yang  dibuktikan  dengan  perbuatan.

Hai  Umar!  Tujukanlah  seluruh  perhatian  Anda  kepada  urusan  kaum  muslimin  baik yang  jauh  mahupun  yang  dekat.  Berikan  kepada  mereka  apa  yang  Anda  dan  keluarga  sukai. Jauhkan  dari  mereka  apa-apa  yang  Anda  dan  ke  luarga  Anda  tidak  sukai.  Arahkan  semua karunia  Allah  kepada  yang  baik.  Jangan  hiraukan  cacian  orang-orang  yang  suka  mencaci.”

“Siapakah  yang  sanggup  melaksanakan  semua  itu,  hai  Sa’id?”  tanya  Khalifah  ‘Umar. “Tentu  orang  seperti  Anda!  Bukankah  Anda  telah  dipercayai  Allah  memerintah  ummat Muhammad  ini?  Bukankah  antara  Anda  dengan  Allah  tidak  ada  lagi  suatu  penghalang?”  jawab Sa’id  meyakinkan.

Pada  suatu  ketika  Khalifah  ‘Umar  memanggil  Sa’id  untuk  diserahi  suatu  jabatan  dalam pemerintahan. “Hai  Sa’id!  Engkau  kami  angkat  menjadi  Gubernur  di  Himsh!”  kata  Khalifah  Umar.

Bersambung …

Bingkisan dari Bahan Tarbiah

Kategori:Uncategorized Tag:

Personaliti : Abu  Hurairah   disebat  

Oktober 1, 2017 Tinggalkan komen

SEKALI lagi,  nama  Abu  Hurairah  tidak  disebutkan  dalam  peristiwa  semasa  pemerintahan  khalifahkhalifah  pertama  dan  kedua, kecuali  pada  tahun  21H  ketika  khalifah  kedua,  ‘Umar  ibn  alKhattab melantiknya  sebagai  gabenor  Bahrain  tetapi  pada  tahun  23H,  ‘Umar telah  memecatnya  dan  melantik  ‘Uthman  bin  Abi  al‘As  Thaqafi  pula untuk  menggantikannya.

Khalifah  bukan  setakat  memecat  Abu Hurairah,  bahkan  juga  memerintahkannya  mengembalikan  sejumlah 10  000  dirham  ke  Bait  alMal  yang  telah  disalahgunakan  olehnya.

Katakata  ‘Umar  kepada  Abu  Hurairah  dalam  perkara  ini  memang wajar  dinyatakan di sini. Ibn  ‘Abd  alRabbih  telah  mencatatkan  peristiwa  itu  dalam kitabnya,  ‘Iqd  alFarid,  bahawa  ‘Umar  ibn  alKhattab  telah  menghantar utusan  kepada  Abu  Hurairah  dengan  katakatanya:

“  Aku  mendapat tahu  semasa  aku  melantikmu  sebagai  gabenor  Bahrain,  kamu  tidak mempunyai  sepasang  kasut  pun,  tetapi  telah  sampai  kepada pengetahuanku  bahawa  kamu  telah  membeli  kuda  dengan  harga  1  600 dinar.”

Abu  Hurairah  memjawab:  “  Aku  memperolehi  kuda  yang cepat  membiak,  yang  aku  terima  sebahagiannya  sebagai  hadiah.”

Kemudian  ‘Umar  berkata:  “  Aku  akan  berikan  apa  yang  cukup  bagimu. Ini  sudah  melampaui  batas. Berikan  balik.”

Dia  menjawab:  “  Ini  bukan hakmu.”  Lalu  ‘Umar  berkata:  “ Demi  Allah,  aku  akan  menyebat belakangmu.”

Sambil  mengatakannya,  ‘Umar  berjalan  menuju  ke  arah Abu  Hurairah  dengan  tali  sebatnya  dan  menyebatnya  sehingga berdarah.

Kemudian  ‘Umar  berkata:  “ Kembalikan.”  Abu  Hurairah menjawab:  “  Aku  akan  membuat  tuntutan  di  hadapan  Allah.”

‘Umar berkata:  “  Perkara  tersebut  hanya  akan  berlaku  sekiranya  engkau mengambilnya  dengan  cara  yang  halal  dan  membayarnya  dengan  baik. Aku   akan mengembalikanmu  kepada  ibumu  (Umaimah) seumpama  pemelihara  kaldai.”
Bersambung …

Oleh AlSayyid ‘Abd alHusain Syarafuddin alMusawi al‘Amili

Kategori:Uncategorized Tag:

Personaliti : Abu Hurairah pd hidup Nabi saw

September 29, 2017 Tinggalkan komen

​SELEPAS  memeluk  Islam,  Abu  Hurairah membawa  dirinya  tinggal bersamasama  dengan  orangorang  miskin  di  Suffah,  yang  bersumber kan  catatan  Abu  alFida’  dalam  kitab  sejarahnya,  alMukhtasar  terdiri daripada  orangorang  faqir  yang  tidak  mempunyai  kediaman  dan perlindungan,  dan  tidur  di  serambi  masjid  Nabi  (s.‘a.w).  

Oleh  kerana mereka  menghabiskan  masa  di  serambi  masjid,  akhirnya  mereka dikenali  sebagai  Ahl  alSuffah  (penghuni  serambi  masjid).  

Apabila  Nabi (s.‘a.w)  makan  malam,  baginda  akan  mengajak  sekumpulan  daripada mereka  makan  bersamasamanya  dan  meminta  para  sahabat  yang  lain membenarkan  kumpulankumpulan  lain  pula  berkongsi  makanan dengan  mereka.  

Abu  Hurairah  merupakan  seorang  yang  dikenali umum  di  antara  mereka,  dan  tetap  berada  di  situ  sehingga  akhir hayat  Nabi  (s.‘a.w).

Berdasarkan  hadith  yang  dicatatkan  dalam  Sahih  alBukhari, Abu  Hurairah  sendiri  telah  menceritakan,  biasanya  dia  berada bersamasama  Nabi  (s.‘a.w)  bertujuan  untuk  mendapatkan    makanan. Terdapat  beberapa  kenyataan  oleh  Abu  Hurairah  dalam  kitabkitab hadith  menunjukkan  kemiskinan  yang  begitu  berat  memaksanya hidup  dengan  apa  sahaja  yang  diperolehinya  sebagai  salah  seorang Ahl  alSuffah,  dan dengan  cara  itu  dia  menerima  kebajikan  dan sedekah yang  diberikan oleh orang  ramai. 

Ja‘far  bin  Abi  Talib  merupakan  orang  yang  paling  murah  hati bersedekah  kepada  orangorang  miskin.  

Oleh  kerana  Abu  Hurairah mendapat  banyak  kelebihan  daripada  sifat  murah  hati  Ja‘far,  dia menganggap  Ja‘far  sebagai  orang  yang  terbaik  daripada  yang  lain selain  daripada  Nabi  (s.‘a.w).    

Hal  ini  diceritakan  bahawa  Ja‘far  bin Abi  Talib  suka  membantu  orangorang  miskin,  duduk  bersamasama dan berbualbual  dengan  mereka  hinggakan  Nabi  (s.‘a.w) menggelarkannya  ‘Abd  alMasakin  (hamba  orangorang  miskin).  

Abu Hurairah  tetap  berada  di  Suffah,  siang  dan  malam,  dan  tidak  pernah pergi  ke  tempattempat  lain  kerana  bimbang  akan kelaparan. 

Itulah sebabnya  dia  tidak  disebutkan  dalam  manamana peperangan,  atau  bahkan  juga  dalam  sebarang  peristiwa  perdamaian, kecuali  ada  disebutkan  bahawa  dia  melarikan  diri  daripada  sariyyah (ekspedisi)  Mu‘tah,  dan  dalam  peperangan tersebut,  pelindungnya  yang utama  iaitu  Ja‘far  bin  Abi  Talib  telah  mati  syahid  selepas  keduadua tangannya  cedera  parah. 
Bersambung ….

Oleh AlSayyid ‘Abd alHusain Syarafuddin alMusawi al‘Amili 

Kategori:Uncategorized Tag:

Personaliti : Abu Hurairah

September 28, 2017 Tinggalkan komen

​1.  Kajian  mengenai  kehidupannya  sebagai  sahabat  dan  periwayat hadith  Nabi  (s.‘a.w) 

Ini  merupakan  kajian  mengenai  kehidupan  seorang  sahabat yang  meriwayatkan  hadith hadith  daripada  Nabi  (s.‘a.w)  dengan  jumlah yang  paling  banyak. 

Kitab kitab  hadith  yang  sahih  dan  diakui  oleh kebanyakan  orang  Islam  turut  sama  mencatatkan  hadith daripadanya  dengan  jumlah  yang  begitu  besar  hingga  dianggap keterlaluan.  

Dalam  menghadapi  keduadua  keadaan  yang  keterlaluan ini,  kami  merasa  wajar  untuk  meneliti  kesahihan  sumber sumbernya  kerana  hubungannya  yang  rapat  dengan  keilmuan  dan kehidupan  beragama  kita,  khususnya  para  pengikut  empat madhhab  Islam  yang  diketahui  umum,  telah  mengambil  banyak  hadith tersebut  dalam  perkaraperkara  berhubung  dengan  dasardasar keimanan  dan juga  hukumhakam  syariah. 

2. Nama  dan  keturunan  
Abu Hurairah Keturunan  Abu  Hurairah  tidak  begitu  jelas  sehingga menyebabkan  ramai  yang  berselisih  pendapat  mengenai  namanya  dan nama  bapanya,  dan  dia  lebih  dikenali  dengan  nama  gelarannya.
Bagaimanapun,  dia  dikaitkan  dengan  Dus  yang  berasal  daripada puak  Yaman  iaitu  daripada  Dus bin ‘Adnan. 
Mengenai  bapanya,  namanya  disebutkan  sebagai  Umair.  Dia merupakan  anak  kepada  Ibn  ‘Amir  bin  ‘AbdZisy  Syari  bin  Tarif  dan lainlain,  akhirnya  dihubungkan  dengan  Dus.  
Nama  ibunya  pula ialah  Umaimah.  Dia  merupakan  anak  perempuan  kepada  Safih  bin Haris  bin Syabi  bin Abi  Sa‘b  dan   sekali  lagi  berakhir  dengan Dus. 
Dia  lebih  dikenali  sebagai  Abu  Hurairah  kerana  seekor  anak kucing  yang  dikaitkan  dengan  begitu  lumrah.  Ini  kerana  dalam bahasa  Arab,  Hurairah bermaksud  anak  kucing. 
3. Permulaan  kehidupan,  keislaman  dan  persahabatan Abu  Hurairah  melalui  zaman  mudanya  di  tempat  kelahirannya di  Yaman  dan  tetap  berada  di  sana  sehingga  berusia  lebih  dari  30 tahun  dalam  keadaan  jahil,  perkembangan  mental  yang  lembab, melarat,  terasing,  bersendirian,  papa  kedana  dan  terpaksa  memberikan perkhidmatan  kepada  lelaki  dan  wanita  untuk  meneruskan  hidupnya sampai  ke  tahap  memadai  dengan  mendapat  roti  untuk  dimakan  dan berpuashati  dengan keadaan hidupnya  yang  serba  daif. 
Walau  bagaimanapun,  apabila  kedudukan  Nabi  (s.‘a.w)  bertam bah  baik  selepas  peperangan  Badr,  Uhud,  Ahzab  dan  lainlain,  lelaki ini  yang  tidak  mempunyai  apaapa  turut  datang  mendengar  selepas peperangan  Khaybar  dan  memeluk  Islam  di  tangan  Nabi  (s.‘a.w)  yang suci.  

Semua  ahli  sejarah  bersepakat,  hal  tersebut  berlaku  pada tahun  ke7H/13M.  

Oleh  itu,  jangka  masa  persahabatannya  dengan Nabi  (s.‘a.w)  seperti  yang  diceritakan  oleh  tokoh  hadith  yang  terke muka,  alBukhari  adalah tidak  lebih dari  3  tahun sahaja. Bersambung …

Oleh : AlSayyid ‘Abd alHusain Syarafuddin alMusawi al‘Amili 

Kategori:Uncategorized Tag: