Arkib

Arkib Pengarang

Ibn bacoks kini beralih ke Radio

Oktober 17, 2017 Tinggalkan komen

IBN Bacoks kini hanya bersiaran di Radio Dakwahnya dekat http://www.ibnbacoks.radiostream123.com insya Allah setiap hari.

Segala info hanya dimuatkan dalam radio Onlinenya bermula jam 7.00 am hingga 1.00 pm (sesi siang) manakala sebelah malamnya bermula 8.00 pm hingga 11.00 pm.

Sokongan anda amat kami hargai.

Kategori:Uncategorized

Hadis : Wajib ikut Hukum Allah swt

Oktober 11, 2017 Tinggalkan komen

​DARIPADA Abu Hurairah r.a.katanya: “Ketika ayat ini turun pada Rasulullah s.a.w. yaitu-yang artinya: Bagi Allah adalah apa-apa yang ada di dalam langit dan apa yang ada di bumi.

 Jikalau engkau semua terangkan apa-apa yang dalam hatimu alau jikalau engkau semua sembunyikan itu, niscayalah Allah akan  memperhitungkan semuanya,” sampai akhir ayat. 

Dikala itu, maka hal  yang sedemikian tadi dirasa amat beratoleh para sahabat Rasulullah s.a.w. Mereka lalu mendatangi Rasulullah s.a.w. kemudian mereka berjongkok di atas lutut mereka lalu berkata: 

“Ya Rasulullah, kita  telah dipaksakan untuk melakukan amalan-amalan yang kita semua juga kuat melaksanakannya, yaitu shalat, puasa, jihad dan sedekah. Tetapi kini telah diturunkan kepada  Tuan sebuah ayat dan kita rasanya tidak kuat melaksanakannya. 

Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: “Adakah engkau semua hendak mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh  dua golongan  ahlul kitab-kaum Nasrani dan Yahudi -yang hidup sebelummu semua ini, yaitu ucapan: “Kita  mendengar tetapi kita menyalahi.” Tidak boleh sedemikian itu, tetapi ucapkanlah: “Kita mendengar dan kita  mentaati. 

Kita memohonkan pengampunan padaMu,ya Tuhan  kita, dan kepadaMulah tempat kembali.” Setelah kaum – sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. – membaca itu, lagi pula lidah-lidah mereka telah tunduk – tidak bisa bercakap sesuatu, lalu Allah Ta’ala menurunkan lagi sesudah itu ayat – yang artinya: 

“Rasul itu mempercayai apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, begitu pula orang-orang yang beriman. Semuanya percaya  kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitabkitabNya, dan rasul-rasulNya. 

Mereka berkata:  “Kita tidak membeda-bedakan seorangpun di antara rasul-rasul Allah itu.” Mereka berkata lagi: “Kita   mendengar dan   kita   mentaati.   Kita   memohonkan  pengampunan daripadaMu, ya  Tuhan kita dan kepadaMulah tempat kembali.” Selanjutnya setelah mereka telah melaksanakan  sebagaimana isi ayat di atas itu, lalu Allah ‘Azzawajalla menurunkan lagi ayat – yang artinya: 

“Allah tidak melaksanakan kewajiban kepada seseorang, hanyalah sekedar kekuatannya belaka, bermanfaat untuknya apa-apa yang ia lakukan dan berbahaya pula atasnya apa-apa yang ia lakukan. Ya Tuhan  kita, janganlah Engkau menghukum kita atas sesuatu yang kita lakukan karena kelupaan  atau kekhilafan – yang tidak disengaja.” 

Beliau s.a.w. bersabda: “Benar –  kita telah melaksanakan.” “Ya Tuhan kita, janganlah Engkau pikulkan kepada kita beban yang berat, sebagaimana yang telah Engkau pikulkan kepada  orang-orang yang terdahulu sebelum kita.” Beliau bersabda: “Benar.” “Ya Tuhan kita, janganlah Engkau pikulkan kepada kita sesuatu yang kita tidak kuat melaksanakannya.” 

Beliau bersabda: “Benar.” 

“Dan berilah maaf dan pengampunan, belas kasihanlah kita. Engkau pelindung kita, maka tolonglah kita terhadap kaum  kafirin itu.” 

Beliau bersabda: “Benar.” (Ayat di atas dari surat al-Baqarah 286). (Riwayat Muslim) 133

Kategori:Uncategorized Tag:

Personaliti : Said bin Amir al Juhaimi

Oktober 10, 2017 Tinggalkan komen

​“BEBASKAN  dirimu  daripadanya!  “  kata  isteri  Sa’id  memberi  semangat,  tanpa  mengetahui perihal  adanya  pundi  pundi  uang  yang  dikirimkan  Khalifah  ‘Umar  untuk  pri  badi  suaminya. 

“Mahukah  Engkau  menolongku  berbuat  demikian?”  tanya  Sa  ‘id.

 ‘Tentu…;!  “jawab  isterinya  bersemangat. Maka  Sa’id  mengambil  pundi-pundi  uang  itu,  lalu  disuruhnya  isterinya  membagi-bagi   kepada  fakir  miskin. 

Tidak  berapa  lama  kemudian,  Khalifah  ‘Umar  berkunjung  ke  Syria,  mengininspeksi pemerintahan  di  sana.  Dalam  kunjungannya  itu  beliau.  menyempatkan  diri  singgah  di  Himsh Kota  Himsh  pada  masa  itu  dinamai  orang  pula  “Kuwaifah  (Kufah  kedil)”,  kerana  rakyat  nya sering  melapor  kepada  pemerintah  pusat  dengan  ke1emahan-kelemahan  Gubernur  mereka, persis  seperti  kelakuan  masyarakat  Kufah. 

Tatkala  Khalifah  singgah  di  sana,  rakyat  mengeluelukan  beliau,  mengucapkan  Selamat Datang. Khalifah  bertanya  kepada  rakyat,  “Bagaimana  penilaian  Saudara-Saudara  terhadap kebijakan  Gubernur. “Ada  empat  macam  kelemahan  yang  hendak  kami  laporkan  kepada  Khalifah,”  jawab rakyat. “Saya  akan  pertemukan  kalian  dengan  Gubernur  kalian,”  jawab  Khalifah  ‘Umar  sambil mendo’a:  

“Semoga  sangka  baik  saya  selama  ini  kepada  Sa’id  bin  ‘Amir  tidak  salah.” Maka  tatkala  semua  pihak—iaitu  Gubernur  dan  masyarakat—telah  lengkap  berada  di hadapan  Khalifah,  beliau  bertanya  kepada  rakyat,  

“Bagaimana  laporan  sau  dara-saudara  tentang kebijakan  Gubernur  Saudara-sau  dara?” Pertanyaan  Khalifah  dijawab  oleh  seorang  Juru  Bicara. Pertama:  Gubernur  selalu  tiba  di  tempat  tugas  setelah  matahari  tinggi. “Bagaimana  tanggapan  Anda  mengenai  lapor’an  rakyat  Anda  itu,  hai  Sa  ‘id?”  tanya Khalifah. Gubernur  Sa’id  bin  ‘Amir  Al-Jumahy  diam  sejenak.  

Kemudian  dia  berkata: “Sesungguhnya  saya  keberatan  menanggapinya.  Tetapi  apa  boleh  buat..  Keluarga  saya  ti  dak mempunyai  pembantu.  

Kerana  itu  tiap  pagi  saya  terpaksa  turun  tangan  membuat  adonan  roti lebih  dahulu  untuk  mereka.  Sesudah  adonan  itu  asam  (siap  untuk  dimasak),  barulah  saya  buat roti.  Kemudian  saya  berwudhu’.  Sesudah  itu  barulah  saya  berangkat  ke  tempat  tugas  untuk melayani  masyarakat.” 

“Apa  lagi  laporan  Saudara-saudara?”  tanya  Khalifah  kepada  hadirin. Kedua,  Gubernur  tidak  bersedia  melayani  kami  pada  malam  hari.” “Bagaimana  pula  tanggapan  Anda  mengenai  itu,  hai  Sa’id?”  tanya  khalifah. 

“  Ini  sesungguhnya  lebih  berat  bagi  saya  menanggapinya,  terutama  di  hadapan  umum seperti  ini,”  kata  Sa  ‘id.  “Saya  telah  membagi  waktu  saya,  siang  hari  untuk  melayani  masyarakat, malam  hari  untuk  bertaqarrub  (mendekatkan  diri)  kepada  Allah,”  lanjut  Sa  ‘id “Apa  lagi,”  tanya  Khalifah  kepada  hadirin. Ketiga:  Gubernur  tidak  masuk  kantor  sehari  penuh  dalam  sebulan. 

Bersambung …

Kategori:Uncategorized Tag:

Feqah : Bersuci

Oktober 8, 2017 Tinggalkan komen

BERSUCI  terdiri  dari  dua  macam:  suci  dari  hadats  dan  suci  dari  najis.  

Bersuci untuk  menghilangkan  najis  tidak  menghendaki  niat.  Sedangkan  bersuci  untuk menghilangkan  hadats,  seperti  wudlu,  mandi  besar,  dan  tayammum  harus menyertakan  niat,  yakni  tidak  sah  tanpa  niat. 

Sabda  Rasulullah  saw.: “Sesungguhnya  amalan-amalan  itu  dengan  niat.  Dan  sesungguhnya  bagi  setiap  orang tergantung  niatnya”. 

Yang  dimaksud  amalan-amalan  di  sini  adalah  segala  bentuk  ibadah  dan bukan   muamalah,   sebab   muamalah   merupakan   aktifitas   yang   berupa percakapan  bukan  perbuatan.  

Sementara  bersuci  untuk  menghilangkan  hadats menghendaki  aktifitas  yang  berupa  tindakan  fisik,  sehingga  tidak  akan  sah tanpa   menyertakan   niat.   

Maka   dengan   demikian,   niat   bersuci     untuk menghilangkan   hadats   hukumnya  wajib  sama  halnya  dengan  niat  untuk mendirikan  shalat.  

Kepada  yang  bersangkutan  haruslah  menyertakan  niat  di dalam  hatinya,  karena  niat  merupakan  tujuan. 

Ungkapan  niat  ini  hendaknya ditentukan   untuk   menghilangkan   hadats   ayau   untuk  bersuci  dari   hadats. 

Kepadanya  diperbolehkan  menyatakan  niat  tersebut  dengan  salah  satunya, sebab   dengan   itu   berarti   ia   telah   niat   untuk   yang   dimaksud,   yakni menghilangkan  hadats.  

Akan  tetapi  yang  lebih  afdhal,  hendaklah  ia  menyatakan niat  sejak  mula  pertama  mengambil  air  wudlu  sampai  berakhir  sehingga  selama 8 berwudlu  ia  menyertakan  niat.  

Sedangkan  fardhunya  adalah  ketika  mula pertama  mencuci  muka,  dengan  alasan  sebab  muka  adalah  sebagai  anggota wudlu  yang  pertama  dari  seluruh  rangkaian  fardhu  wudlu.  

Maka  dengan demikian,  niat  nersuci  untuk  menghilangkan  hadats  hukumnya  wajib,  sama hanlnya  dengan  niat  untuk  mendirikan  shalat.  Kepada  yang  bersangkutan haruslah  menyertakan  niat  dalam  hatinya,  karena  niat  merupakan  tujuan. 

Ungkapan  niat  ini  hendaknya  ditentukan  untuk  menghilangkan  hadats  atau bersuci  dari  hadats.  

Kepadanya  diperbolehkan  menyatakan  niat  tersebut  dengan salah  satunya,  sebab  dengan  itu  berarti  ia  telah  niat  untuk  yang  dimaksud,  yakni menghilangkan  hadats.  

Akan  tetapi  yang  lebih  afdhal,  hendaklah  ia  menyatakan niat  sejak  mula  pertama  mengambil  air  wudlu  sampai  berakhir  sehingga  selama berwudlu  ia  menyertakan  niat.  

Sedangkan  fardhunya  adalah  ketika  mula pertama  mencuci  muka,  dengan  alasan  sebab  muka  adalah  sebagai  anggota wudlu  yang  pertama  dari  seluruh  rangkaian  fardhu  wudlu.

Bersambung …

Oleh : Ali Raghib

Kategori:Uncategorized Tag:

Nasihat

Oktober 8, 2017 Tinggalkan komen

​DARIPADA Abu Ruqayyah yaitu Tamin bin Aus ad-Dari r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda: 

“Agama itu adalah merupakan nasihat.” Kita semua bertanya: “Untuk siapa?” Beliau s.a.w. menjawab: “Bagi Allah, bagi  kitabNya, bagi rasulNya, bagi pemimpinpemimpin kaum muslimin serta bagi segenap umumnya ummat Islam.” (Riwayat Muslim) 

Kategori:Uncategorized Tag:

Duat Buskers live di Kulai

Oktober 7, 2017 Tinggalkan komen

PERSEMBAHAN Duat Buskers dijangkan akan dilakukan bermula jam 10.35 pagi ini dan berakhir insya Allah pada jam 1.00 tgh nanti di tapak Karnival Pasti Padang Awam Felda Taib Andak Kulai, Johor.

Kepada yg tidak berkesempatan menontonnya, boleh …

DENGARKAN live! Persembahan DUAT BUSKERS di Radio ibn bacoks.fm melalui – Install di google play (Listen2MyRadio) dan taip ibnbacoks.

Kategori:Uncategorized

Hadis : Beri bantuan

Oktober 6, 2017 Tinggalkan komen

​DARIPADA :  Abdur Rahman bin Zaid bin Khalid al-Juhani r.a., katanya: 

“Nabiullah s.a.w. bersabda: “Barangsiapa yang memberikan persiapan – bekal – untuk seseorang yang berperang fisabilillah, maka dianggaplah ia sebagai orang yang benar-benar ikut berperang – yakni sama pahalanya dengan orang yang ikut berperang itu. 

Dan barangsiapa yang meninggalkan kepada keluarga orang yang berperang – fi-sabilillah – berupa suatu kebaikan – apa-apa yang dibutuhkan untuk kehidupan keluarganya itu,  maka dranggap pulalah ia sebagai orang yang benar-benar ikut berperang.” (Muttafaq ‘alaih) 

Kategori:Uncategorized Tag: